AnneMaree, Author at Jigsaw

Supporting wellbeing in schools course

Jigsaw has developed an interactive eLearning course on youth mental health for school staff. 

The course Promoting and supporting mental health and wellbeing in schools is informed by emerging research, national and international policy, and best practice on promotion in schools. It has been developed in collaboration with young people, school leaders, and school staff.

Banner for student attending online course

Cuid 1: Mheabhairshláinte agus folláine a fhiosrú

I Jigsaw, tá dearcadh luath-idirghabhála agus coiscthe againn mar a bhaineann leis an meabhairshláinte agus leis an bhfolláine.

Tugann an chuid seo den fhearas deis duit an sainmhíniú atá ar mheabhairshláinte agus ar fholláine a fhiosrú le do rang, chun léargas a fháil ar an tuiscint atá ag na daltaí orthu. Tabharfaidh sé an deis freisin do dhaoine óga príomhtheachtaireachtaí Jigsaw maidir le meabhairshláinte agus folláine a chloisteáil.

a head drawn on a blackboard with chalk and post-it notes on it.

Cuid 5: Cúnamh a iarraidh agus a bheith dóchasach faoin todhchaí

Má thacaítear le daoine óga láidreachtaí agus tacaíochtaí a aithint, airíonn siad sábháilte iontu féin agus ina bpobal.

Is bealach í an obair bunaithe ar láidreachtaí chun cabhrú le daoine óga a bheith dóchasach faoin todhchaí agus faoina gcumas dul i ngleic le dúshláin. Nuair a bhaintear úsáid as dearcadh bunaithe ar láidreachtaí le daoine óga, dírítear isteach ar na rudaí dearfacha a bhaineann leis na cúinsí ina bhfuil siad. Ní dhéanann an cur chuige seo neamhaird de dheacrachtaí an duine óig ach tarraingíonn sé go mór ar a gcuid saineolais agus a gcumas fadhbanna a réiteach.

banner for community