fbpx
Schools HubMeabhairshláinte Cásanna réalaíocha
Cásanna réalaíocha

Tabharfaidh na hacmhainní spás sábháilte do dhaoine óga chun taithí a fháil ar scéal duine óg eile agus ar na rudaí a chabhraíonn lena meabhairshláinte agus lena bhfolláine agus ar na rudaí a chuireann isteach orthu.

Cuspóirí foghlama

  • Litearthacht mheabhairshláinte a fhorbairt trí fhreagairt do chásanna ón bhfíorshaol.
level icon
Leibhéal

An tSraith Shóisearach agus an tSraith Shinsearach

Duration icon
Am

30 nóiméad

Scéal Chéin

Play
Físeán

Bain úsáid an acmhainn físeáin seo mar bhonn le haghaidh plé ranga.
Tabhair faoi deara le do thoil go bhféadfadh scéal Olivia a bheith níos oiriúnaí do dhaltaí na Sraithe Sóisearaí agus go bhfhéadfadh go mbeadh scéal Cian níos oiriúnaí do dhaltaí na Sraithe Sinsearaí.

Scéal Olivia

Play
Mo chara Olivia

Bain úsáid an acmhainn físeán seo mar bhonn le haghaidh plé ranga.
Tabhair faoi deara le do thoil go bhféadfadh scéal Olivia a bheith níos oiriúnaí do dhaltaí na Sraithe Sóisearaí agus go bhfhéadfadh go mbeadh scéal Cian níos oiriúnaí do dhaltaí na Sraithe Sinsearaí.

Plé

Tá deacrachtaí lena meabhairshláinte ag Olivia agus Chéin araon agus tá straitéisí éagsúla déileála á n-úsáid acu le bainistiú a dhéanamh orthu seo.
Tabharfaidh an plé spás sábháilte do dhaoine óga chun taithí a fháil ar scéal duine óg eile agus ar na rudaí a chabhraíonn lena meabhairshláinte.