fbpx
Schools HubMeabhairshláinte Cad is brí le meabhairshláinte?
Cad is brí le meabhairshláinte?

Spás a chruthú ina ndéantar comhráite maidir le cúrsaí meabhairshláinte a normalú.

Cuspóirí foghlama

  • Tuiscint a fháil ar an meabhairshláinte agus ar an bhfolláine.
level icon
Leibhéal

An tSraith Shóisearach agus an tSraith Shinsearach

Duration icon
Am

30 nóiméad

Nótaí Post-It

Tabhair roinnt nótaí Post-It do gach duine agus iarr orthu íomhánna nó focail a tharraingt nó a scríobh, íomhánna a léiríonn meabhairshláinte dóibh.

  • Lig dóibh a gcuid smaointí a roinnt lena chéile ar dtús agus ansin mar ghrúpa.

Cad is brí le meabhairshláinte?

Play

Féach ar an bhfíséan seo, a mhíníonn príomhtheachtaireachtaí Jigsaw, ar mheabhairshláinte agus ar fholláine.
An féidir comparáid a dhéanamh idir na teachtaireachtaí anseo agus na téamaí a bhí ag an rang? Úsáid an t-eolas ón bhfhíséan chun forbairt a dhéanamh ar an bplé a bhí agaibh ar ball.