fbpx
Schools HubMeabhairshláinte Mothúcháin a bhainistiú
Mhothúcháin a bhainistiú

Is cuid thábhachtach den dea-mheabhairshláinte é a bheith in ann mothúcháin a bhainistiú.

Cuspóirí foghlama

  • Straitéisí chun mothúcháin a bhainistiú.
level icon
Leibhéal

An tSraith Shóisearach agus an tSraith Shinsearach

Duration icon
Am

40 nóiméad

Teicníc – Aithint, Filleadh, Aird

Play
Aithint, Filleadh, Aird

Seinn an bheochan seo don rang a threoraíonn iad tríd an teicníc AFA. Is uirlis í seo chun tú féin a stiúradh nuair a bhíonn smaointí nó mothúcháin dheacra agat.

Díospóireacht Siúil

Plé

Léigh na ráitis thíos os ard. Ba cheart do dhaltaí bogadh timpeall an tseomra ag brath ar an aontaíonn nó an easaontaíonn siad leis an ráiteas.

(1) Ba chóir duit iarracht a dhéanamh a bheith sona an t-am ar fad.
(2) Níl a leithéid de rud ann agus drochmhothúchán.
(3) Tá mothúcháin sealadach.

Análú 4x4

Play
Is teicníc é análú 4x4

Is teicníc é análú 4x4 a chabhraíonn linn chun ár análú a mhoilliú. Insíonn sé dár gcorp agus dár n-inchinn go bhfuil sé ceart go leor ár scíth a ligean tríd ár ráta croí a ísliú.
Iarr ar an rang an bheochan a leanúint, agus spreag iad a bheith ag análú go trom ón mbolg.