Exploring Mental Health as Gaeilge | Resources for Schools | Jigsaw.ie

Cuid 1: Mheabhairshláinte agus folláine a fhiosrú

Cuid 1: Mheabhairshláinte agus folláine a fhiosrú

Wednesday, 02 March 2022

I Jigsaw, tá dearcadh luath-idirghabhála agus coiscthe againn mar a bhaineann leis an meabhairshláinte agus leis an bhfolláine.

Tugann an chuid seo den fhearas deis duit an sainmhíniú atá ar mheabhairshláinte agus ar fholláine a fhiosrú le do rang, chun léargas a fháil ar an tuiscint atá ag na daltaí orthu. Tabharfaidh sé an deis freisin do dhaoine óga príomhtheachtaireachtaí Jigsaw maidir le meabhairshláinte agus folláine a chloisteáil.

Cuid 1: Mheabhairshláinte agus folláine a fhiosrú
Mheabhairshláinte agus folláine a fhiosrú.
Seo duit.

Cuspóirí foghlama

  • Tuiscint a fháil ar an meabhairshláinte agus ar an bhfolláine.

Acmhainní agus gníomhaíochtaí

Nótaí Post-it

Blank post it note
Tabhair roinnt nótaí Post-It do gach duine agus iarr orthu íomhánna nó focail a tharraingt nó a scríobh a léiríonn meabhairshláinte dóibh.

Lig dóibh a gcuid smaointí a roinnt lena chéile ar dtús agus ansin mar ghrúpa.

Cad iad na príomhthéamaí a thagann chun cinn sa rang?

Cad is brí le meabhairshláinte

Féach ar an fiseán seo, a mhíníonn príomhtheachtaireachtaí Jigsaw, ar mheabhairshláinte agus ar fholláine. An féidir comparáid a dhéanamh idir na teachtaireachtaí anseo agus na téamaí a bhí ag an rang? Úsáid an t-eolas ón fhiseán chun forbairt a dhéanamh ar an bplé a bhí agaibh ar ball.

Roth na Meabhairshláinte

 

Úsáid an ghníomhaíocht seo chun sainmhíniú na meabhairshláinte a threisiú. Iarr orthu a gcuid smaointí féin agus an tuiscint atá acu ar cad is brí le meabhairshláinte a chur ar an léaráid rotha.

Roth na meabhairshláinte

Bog ar aghaidh chuig cuid 2

Cabhróidh an chéad chuid eile, tacaíochtaí agus dúshláin dár meabhairshláinte agus dár bhfolláine, le daoine óga tuiscint a fháil ar na rudaí a d’fhéadfadh a bheith ina gcuidiú, agus, a d’fhéadfadh chomh maith, dúshlán a thabhairt dá meabhairshláinte agus dá bhfolláine.

illustration of young person with yellow hair

You may also like

Copy link
Powered by Social Snap