March 2022 - Jigsaw

How to stop stressing about exams

It’s not unusual to feel a bit stressed as it comes up to exam time. This can be a good thing sometimes as it motivates us to study. 

For some of us though, exam stress can really interfere with our day-to-day lives and hinder work and concentration levels.

Covid-19 brought about many changes for everyone. Students, in particular, were heavily impacted by the closure of schools and colleges, and this hasn’t helped the last few years.

How to stop stressing about exams

Leaving Cert exam stress

If you’re feeling anxious about the Leaving Cert, you’re not alone.

In 2021, students were given the choice between sitting the exam, receiving an accredited grade, or both. Approximately 58% chose to sit the exam in some capacity.

2022 sees the Leaving Cert return to a more traditional format while incorporating more choice for students. This document has the adjusted assessment arrangements for taking state exams this June. The adjustments are designed to take account of the disrupted learning experienced by students during the pandemic.

The updated system might cause extra stress for some, in an already stressful year. Find tips for managing anxiety here. We also have more advice below.

In this article, you will find:

Leaving Cert exam stress

Cuid 1: Mheabhairshláinte agus folláine a fhiosrú

I Jigsaw, tá dearcadh luath-idirghabhála agus coiscthe againn mar a bhaineann leis an meabhairshláinte agus leis an bhfolláine.

Tugann an chuid seo den fhearas deis duit an sainmhíniú atá ar mheabhairshláinte agus ar fholláine a fhiosrú le do rang, chun léargas a fháil ar an tuiscint atá ag na daltaí orthu. Tabharfaidh sé an deis freisin do dhaoine óga príomhtheachtaireachtaí Jigsaw maidir le meabhairshláinte agus folláine a chloisteáil.

Cuid 1: Mheabhairshláinte agus folláine a fhiosrú

Cuid 5: Cúnamh a iarraidh agus a bheith dóchasach faoin todhchaí

Má thacaítear le daoine óga láidreachtaí agus tacaíochtaí a aithint, airíonn siad sábháilte iontu féin agus ina bpobal.

Is bealach í an obair bunaithe ar láidreachtaí chun cabhrú le daoine óga a bheith dóchasach faoin todhchaí agus faoina gcumas dul i ngleic le dúshláin. Nuair a bhaintear úsáid as dearcadh bunaithe ar láidreachtaí le daoine óga, dírítear isteach ar na rudaí dearfacha a bhaineann leis na cúinsí ina bhfuil siad. Ní dhéanann an cur chuige seo neamhaird de dheacrachtaí an duine óig ach tarraingíonn sé go mór ar a gcuid saineolais agus a gcumas fadhbanna a réiteach.

Cuid 5: Cúnamh a iarraidh agus a bheith dóchasach faoin todhchaí